aak

4 bah, bok, eik
5 boom, boot
6 ahorn
8 acerade
9 duwschip, aakschuit
10 baggeraak, boeieraak
12 binnenschip
15 binnenvaartuig
17 binnenvaartschip