aalfuik

9 visgerei, visgerij, aalschaar
10 palingnet
11 aalvistuig, palingfuik, palingkorf
12 gereedschap