aalgeer

4 vis
6 elger
8 aalvork, aalelger
9 aalijzer, visgerij
10 aalschaar, aalstekel, aalsteker
11 aalvistuig
12 gereedschap
13 palingschaar, palingsteker