aalreep

8aalsnoer
9 visgerei, visgerij
10 aalvanger
11 aalvistuig
12 gereedschap