aalsteker

6 elger
7aalgeer
8 aalvork
9 aalijzer, visgerei, visgerij
10 aalschaar
12 gereedschap
13 palingsteker