aalvork

6 elger
7aalgeer
9 aalijzer, visgerei, visgerij
10 aalschaar, aalstekel, aalsteker
11 aalvistuig
12 gereedschap
13 palingschaar