aambeeld

4 tas
6 incus, taats
8aanbeeld
9 haarspit
10 smeedblok, smidsblok, speerhaak
12 gereedschap
13 lichaamsdeel
14 gehoorbeentje
17 smidsgereedschap