aandrift

5 elan
6 animo, drang, drift
7 esprit
8 energie, aandrang
9 beweging
10 bezieling
11 aansporing, bevlieging, daadkracht
12 aanvechting, bezieldheid