aangewezen

6 juist, zeker
8 bevoegd
9aangeduid
10 aanwijzen