aanmatigend

7 driest
8 brutaal, hautain, arrogant
9 insolent
10 hovaardig
11 hooghartig, hoogmoedig
12 eigengereid, laatdunkend, neerbuigend
13 eigenmachtig