aanslag

6 begin
7 aanval
9 afzetsel
10 aanzetsel, afzetting
11 aanranding, aantasting, aanplakking
12 aanslibbing
13 acciacamento
14 aanslagbiljet