aansmeren

9aanlappen
10 aanpraten, aanvijzen, opdringen
11 opsolferen, vastleggen