aantrekkelijk

7 aardig
10 aangenaam, aanminnig
11 attractief, begeerlijk, bekoorlijk
12aanbiddelijk
13 aanlokkelijk
14 appetijtelijk
17 begeerenswaardig