aanvechting

5 lust
6 drang
8 neiging, aandrift
9 begeerte, bekoring, seductie
10 temptatie
11 bevlieging, impugnatie, verleiding, verlokking
13 aanritseling