aanwijzing

5 hint
7 bewijs, deixis
8 governo
9 indicans
10 indicatie, aanduiding
11 assignatie, designatie
12 aankondiger
13 bewijsmiddel
16 aanknopingspunt