aanzegging

6 bevel
8 bericht, exploot
9aanklacht
12 annoncering, annuntiatie, dagvaarding, denonciatie
13 aankondiging, bekendmaking
14 aanschrijving