aardbei

6 fruit
7 vrucht, aardbes
9 waterbes
10 aardbezie
11 strawberry
13 schijnvrucht
14 zomerkoninkje
16 loskroonbladige