aars

3 ku
4 gat, hol
5 anus
6 klink, podex, schip
7 poeper
8 opening
9achterste
11 darmkanaal, vaartuigen
13 lichaamsdeel