absoluut

6 perse
7 geheel, geheid
8 beslist, grondig
9 helemaal, alleszins
10 onbeperkt, pertinent
11 onvermengd
15 onvermijdelijk
17 onvoorwaardelijk