accent

5 klem
7 nadruk, nuance, dialect
9 klemming, klemtoon
10 hoofdtoon, leesteken, taalklank
11 muziekterm, streektaal
12 letterteken, muziekteken