accommodatie

7 gerief, tehuis
9 kwartier, onderdak, schikken, behuizing
10 schikking
11 onderkomen
12 huisvesting
14 onderbrenging
18 inschikkelijkheid