achtenswaardig

8 eerbaar, eerzaam
9 achtbaar
10 deugdzaam, estimabel, honorabel
11aanzienlijk
12 doorluchtig, fatsoenlijk
15 eerbiedwaardig
16 achtingswaardig