achterlijk

4 dom, gek
7 achter, debiel, getikt, Mongool
8 bezopen
9 geschift, gestoord
10 breinloos
11 afgestompt, geesteloos
13 bespottelijk
15 achtergebleven