ader

3aar
5 bron, buis, nerf, pijp
6 veine
7 stroom
8 arterie, haarvat
9 bladnerf, bloedvat, ertsgang
10 bloedader, bloedbuis, oorsprong
13 lichaamsdeel