advertentie

4 adv
8 annonce
10aanbieding
11 adverteren, annonceren
12 aanprijzing, annoncering
13 aankondiging, bekendmaking
19 communicatiemiddel