advocaat

3 mr
6 drank
7 jurist
8 meester, pleiter
9 raadsman, befdrager
10 dierdrank, raadsheer
14 pleitbezorger
15 rechtsadviseur, rechtsgeleerde