afkeuring

3 ba
4 bah
5 beek, laak
6 blaam
8 gisping, kritiek
10 afwijzing, berisping, aanmerking
11 improbatie
12 aantekening
14 desapprobatie
15 grensscheiding