afreizen

7 smeren, aflopen
8 weggaan
9 heengaan, uitvaren, verlaten
10 opstappen, rondlopen
11 verdwijnen, vertrekken
12 doortrekken, verwijderen