afwaswater

4 sop
8 zeepsop, afwassop
10 zeepwater