afwijzing

7 repuls
9 rejectie, repulsie, afkeuring
10 afzegging, refutatie, relegatie
11 declinatie, verwerping
12 uitsluiting
13 terugwijzing