afwisselend

3 om
5 bont
8 boeiend
11 gevarieerd, alternatief
12 beurtelings, geschakeerd, verscheiden
13 avontuurlijk, veranderlijk, verschillend