afzakken

6 dalen
7 afgaan, afdalen
8 aflopen, glijden
9 heengaan, inzinken
10 afglijden, aftakelen, vervallen, wegzinken
11 wegglijden