agent

5 adje, dien, flik
7 dealer, gezant
8 beambte, bewaker, diender
9 gendarme
13 handelsagent
14 filiaalhouder
16 gerechtsdienaar
17Vertegenwoordiger