air

5 deun
6 facie, lucht
7 gezang
8 houding
9 aanzicht
10 eigendunk
11 arrogantie, deftigheid, aanmatiging
15 hooghartigheid
18 gewichtigdoenerij