alle

3 al
4 elk
6 allen, ieder
7 elkeen
8Iegelijk
9 allemaal, iedereen, iegelijk, telwoord
17 reinigingsmiddel