alsmede

4 ook
5 mede
6alsook
7 tevens, verder, voorts
8 evenals
9 benevens, eveneens, evenzeer, trouwens
10 bovendien, overigens, voegwoord
12 daarenboven