aluin

6 steen
11 dubbelzout, steensoort
12 gorgeldrank
14 lelieachtigen, toiletartikel, aluminiumoxyde
15 scheersteentje
20 scheerbenodigdheden