amandelen

5klier
7 tonsil
9 tonsilla
13 lichaamsdeel