ambacht

4 sti, vak, ambt
5 baan, taak
6 stiel
7 arbeid, beroep, metier
8 bedrijf, bestaan
9 handwerk
10 bezigheid
11 inspanning
14 vakvereniging
15 bestaansmiddel