ambt

5 baan
7 beroep, dienst, lading, metier, ambacht
8 emplooi, functie, officie
9 meerdere
10 bediening
11 betrekking
13 heerlijkheid
17 dienstbetrekking