insect

2bij
3dar, mijt, mot, mug, non, rijp, tor, uil, vlo
4daas, haft, hara, hork, ieme, imme, luis, maai, made, mier, neet, page, ruip, rups, spin, teek, wesp
5brams, emelt, hamel, imago, kapel, kaper, kobbe, kriek, laron, libel, lipas, meloe, negra, oelat, pepel, rajap, vlieg, wants, witje, wolbij
6aardbij, aastor, apollo, aurora, belyta, bembex, boktor, boleti, chique, cicade, galmug, hommel, horzel, houtbij, kernes, krekel, mulder, muurbij, neefje, ptinia, ridder, semele, sphinx, trekbij, wasmot, werkbij, zandbij, zeemot
7aardbok, aardmijt, aardtor, acilius, agrotis, aurelia, beestje, bidster, bladvlo, bosmier, boswesp, botluis, brommer, dansmug, dazerik, galwesp, grasuil, haarmug, heimpje, kaasmijt, kloptor, kniptor, locusta, meelmot, meeltor, mesttor, moertje, muskiet, oorworm, paardje, pardoen, pelesit, punaise, rietuil, rombout, rouwmug, rupsmot, spektor, spinner, stijfkop, tangbok, termiet, veenmol, wegmier, wegwesp, wolluis, zakspin, zandvlo, zeespin, zingmug, zwerfbij
8aardluis, aardmier, aardspin, aaskever, aasvlieg, achilles, admiraal, akkeruil, akridium, bedwants, belelang, bijeneter, bijenluis, bijtvlieg, bladluis, blauwtje, blindkop, boekworm, boommier, boorwesp, chenille, dagkapel, dagvlieg, dolkwesp, doornrug, galvlieg, glimworm, goudhaan, goudwesp, granilla, hardworm, hommelbij, honingbij, hoornaar, horentje, houtluis, houtmier, houtwesp, huisspin, jaspeade, kalander, kleermot, koevlieg, koningin, krengtor, langbeen, langpoot, leemwesp, lelietor, loopspin, meikever, metselbij, moerwesp, molenaar, mortelbij, oeveraas, panvogel, platbuik, platluis, reduvine, roofmier, scarabee, smalbuik, snuittor, spanrups, steekmug, stekworm, timmerbij, vlugpoot, wandluis, watermijt, watertor, weegluis, werkmier, werkwesp, weverbok, zaagwesp, zakkever, zandmier, zandwesp, zeefwesp
9akkerwesp, baankever, baarsluis, bastkever, biervlieg, bloedluis, bloemwesp, boomwants, boorkever, bremvlieg, bromkever, bromvlieg, cochenile, daasvlieg, doornrups, drekvlieg, duinkever, engerling, fijnspriet, fritvlieg, gaasvlieg, galinsect, gastkever, glimkever, goudvlieg, graafwesp, halmvlieg, heikrekel, hoofdluis, hooiwagen, houtkever, huisvlieg, juffertje, julikever, junikever, kaasvlieg, kakkerlak, kapoentje, klopkever, knoopmier, knoopwesp, knotsmier, korenbolt, kroonwesp, kruisspin, loopkever, mensenvlo, oliekever, plantluis, regendaas, renegrita, rintnaald, roofvlieg, roofwants, rozekever, schietmot, schildvlo, schooraas, schubmier, slijkvlieg, sluipwesp, spekkever, springtor, stegomyia, tarantala, vachtluis, valkkever, vogelspin, vuurvlieg, wachtluis, waternimf, waterspin, weidemier, zaagkever, zandkever, zeilvlieg, zwamkever
10aardboktor, aardhommel, aardkrekel, atlaskever, bakkerstor, bladsnijder, blindwants, bloemkever, boekenluis, bonenkever, chrysalide, donderbolt, doodgraver, draaikever, duivenluis, fruitenier, grashupper, groenvlieg, huiskrekel, kamervlieg, kelderspin, knaagkever, koekoeksbij, korenkever, kwastkever, landjuffer, lichtkever, malariamug, nachtwitje, papierwesp, runderdaas, salemprang, saoebamier, schildluis, schorpioen, schrijverke, schurftmijt, snuitkever, spinnenkop, springspin, sprinkhaan, steekvlieg, stippelmot, stofluisje, suikergast, testevlieg, veldkrekel, visitemier, vleesvlieg, waterloper, waterwants, zonnekever, zweefvlieg
11behangersbij, darrenbroed, denneboktor, duikerwants, duizendpoot, erwtenkever, glazenmaker, hessenvlieg, hessichemug, hoornstaart, knobbelmier, kokerjuffer, langpootmug, maskervlieg, mierenleeuw, miljoenpoot, paardendaas, paardenwesp, parasolmier, poppenrover, rupsendoder, schorskever, slankjuffer, springkever, steenhommel, strontvlieg, tsetsevlieg, waterjuffer, zadeldrager, zilvervisje
12appelbladvlo, bakkersbeest, berkensteker, beukengalmug, bleinenbijter, cylinderhaak, doornvlinder, eendagsvlieg, eikengalwesp, elzenhaantje, galnotenwesp, gletschervlo, goliathkever, goudoogbrems, haarboskever, muskusboktor, nachtvlinder, paardenhozel, paardenvlieg, puistenbijter, rozebladluis, runderhorzel, schallebijter, scharrebijter, springstaart, vliegendoder, wilgenboktor, wrattenbijter
13aalbessenwesp, appelbladluis, bootsmannetje, bossprinkhaan, coloradokever, dennebladwesp, donderbeestje, druivensteker, haarwortelmijt, herculeskever, koolzaadmugje, krieuwelmugje, lakschildluis, lelietorretje, pillendraaier, roggekevertje, rozenbladluis, schapenhorzel, schuimbeestje, wilgenhaantje, zandvleespoot
14aardappelkever, bladbrandkever, dennescheerder, doodgraverstor, frambozenwants, hermelijnklever, lantarendrager, malariamuskiet, neushoornkever, parasiethommel, roofsprinkhaan, schaatsenrijder, treksprinkhaan, veldschorpioen, veldsprinkhaan, waterroofkever
15admiraalvlinder, appelbladroller, doodskloppertje, iepenspintkever, koorwortelvlieg, kortschildkever, sabelsprinkhaan, schorpioenvlieg, spadesprinkhaan, sparrenbladluis, spooksprinkhaan, stinksprinkhaan, waterschorpioen
16boekenschorpioen, johanneskevertje, nijperduizendpoot, olifantstorretje, paardenluisvlieg, populierenboktor, schapenluisvlieg, wilgenroosgalmug
17aalbessenbladwesp, klappersprinkhaan, lieveheersbeestje, reuzenscolapander, waterspringstaart
18koolzaadsnuitkever, lievevrouwebeestje, wolfsmelkpijlstaart
19doodshoofdpijlstaart
20processierupsvlinder