koeter

5schip
7zeeegel
8vaartuig
9koejongen
10vaartuigen