ondoelmatig

8ongepast
9ongunstig, overbodig
10ongeschikt
11inefficient