plichtmatig

9deugdzaam
10mechanisch
12beleefdheids