riviervaartuig

5schip, tjalk
6rijnaak, schouw
7lichter
10vaartuigen