submarine

5schip
10onderzeeer, vaartuigen
18onderwatervaartuig